POČETNA

OBAVIJEŠTENJE

Klikom na sliku preuzmi Takvim sa vaktijom

OSPOSOBI DJECU ZA ŽIVOT

"Naša djeca u mektebu naučit će između ostalog i koliko je važno i kako je dobro djelo roditeljima biti dobar i poslušan. Naučit će kako je izuzetno djelo biti dobar komšija i jedni drugima da pomažemo i kako nas to u hlad ahiretski vodi, kad hlada drugog ne bude."

A K T U E L N O

Bismillahirrahmanirrahim

 

Elhamdulillahi rabbil alemin wessalatu wesselamu 'ala resulillah.

 

SOHBET PETKOM (21. 01. 2022)


Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: ”A život na ovome svijetu prema onom svijetu samo je prolazno uživanje.” (R’ad 26)

Uzvišeni Allah kaže: ”Život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Doista je ovaj dunjaluk varljiv i sladak.”

Neki čovjek došao kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, koje ako budem radio, voljet će me Allah i voljet će me ljudi.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: ”Budi skroman na dunjaluku, voljet će te Uzvišeni Allah, i budi ravnodušan prema onome što posjeduju ljudi, voljet će te ljudi.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Neće ući u Džennet onaj koji bude imao oholosti u svome srcu koliko zrno gorušice.” Neki čovjek reče: “Allahov Poslaniče, čovjek voli da njegova odjeća bude lijepa i da njegova obuća bude lijepa.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: ”Zaista je Allah lijep i voli ljepotu, oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.”

Nije skromnost da čovjek ostavi i zapostavi ovaj svijet, da se udalji od ljudi i oblači grubu i staru odjeću, te da ne oblači lijepu odjeću, ili da ne vozi lijep i skup automobil, ili da ostavi lijepa jela, već se traži od čovjeka da uživa u blagodatima koje mu je Uzvišeni Allah podario i da zahvaljuje na njima, zato što Uzvišeni Allah voli da vidi tragove Svojih blagodati na Svome robu.

Zahidom (skromnim insanom) se smatra i bogataš kojeg nije obuzela ljubav prema imetku i udaljila od pokornosti Uzvišenom Allahu, a pohlepnim se smatra siromah koji žudi za dunjalukom i gleda u tuđa bogatstva i zavidi na tome, jer mu je ovaj svijet glavna briga i otima se za prolaznim dobrima ovoga svijeta makar ne imao od njih osim vrlo malo.

PORUKA: Davud, alejhis-selam, i Sulejman, alejhis-selam, bili su vladari svoga vremena, ali imetak i raskoš nisu okupirali njihova srca. Ebu Bekr Es-Siddik, radijallahu anhu, Osman ibn Affan, radijallahu anhu, Abdurrahman ibn Avf, radijallahu anhu, i drugi ashabi su raspolagali velikim imetkom, ali su ga uložili za potrebe Islama i muslimana.

DUNJALUK JE DOZVOLJENO POSJEDOVATI U SVOJOJ RUCI ALI NE I U SVOM SRCU.


Donesimo salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed!


Elhamdulillahi rabbil 'alemin 'ala kulli hal.


U rubrici MEKTEB, možete pogledati e-knjige u PDF:

       IILMIHAL,

       FIKHU-L-IBADAT 

       KITAB

  Islamska Zajednica Växjö trenutno ima  418 članova

VAKTIJA JANUAR 2022.g.

za Växjö i okolinu

prikaži u PDF klikom na ovaj tekst


Takvim sa vaktijom za 2021. godinu, kao i pojedinačne mjesečne vaktije,

pogledaj niže na ovoj stranici

Dijeli ono sto ti je najdraže:

" Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago! A što god udijelili, Allah to dobro zna" (Ali-Imran 92)

O ramazanu i Noći Kadr - Sulejman Bugari

Ramazanske poruke 

Na upit nekih naših članova o statusu naše islamske zajednice, Islamska zajednica Växjö (IZV), pokušat ćemo dati pojašnjenje.


Islamska zajednica Växjö je registrovana kod švedskih vlasti, Skatteverketa, i dobila je svoj organizacioni broj (vidi dolje Org.nr), te je postala i članom „Svenska islamiska församlingar” (SIF) koja prerasta u "Svenska islamiska samfundet (SIS), koja je jedna od sedam državnih muslimanskih zajednica, koja okuplja lokalne islamske zajednice. Putem SIS mi u IZV ostvarujemo finansijsku pomoć u radu od švedske vlade, takozvani SST bidrag, kojeg dodjeljuje „Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund“ (SST), prevedeno „Ured za državnu pomoć vjerskim zajednicama“.

 

„Islamska zajednica Växjö“ (naša zajednica) nije ni manje ni više legalna islamska zajednica od drugih islamskih zajednica u Švedskoj. Razlika je samo u tome u koju krovnu državnu islamsku/muslimansku zajednicu su učlanjene u Švedskoj, kako bih ostvarile SST bidrag.


U Švedskoj postoji sedam islamskih/muslimanskih državnih zajednica, saveza (riksorganisationer) koje primaju, i raspodjeljuju lokalnim zajednicama, finansijsku pomoć (bidrag) od Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST): Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges muslimska förbund (SMF), Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Svenska islamiska församlingarna (SIF/SIS), Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) i Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) ili na bosanskom Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj( IZBuŠ). Više o ovoj organizacionoj strukturi pogledajte na adresi: https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Sverige


Ove državne muslimanske organizacije su udružene u ISR (Islamiska Samarbetsrådet). tj. Švedski muslimanski savjet, koji je najviša krovna organizacija (paraplyorganisation) za sve muslimane u Švedskoj.

Takvim sa vaktijom za 2022. godinu

(1443. / 1444. hidž.g.)Za Växjö, Alvestu, Emmabodu, Ljungby, Osby, Tingsryd i Älmhult možete pogledati i preuzeti u pdf formatu "Takvim sa vaktijom za 2022. godinu (1443. / 1444. hidžretsku godinu)"


 

Klikom na sliku preuzmi Takvim sa vaktijom, a mjesečne vaktije 2022. g. dolje:


Aktivnosti u džematu- Džuma-namaz sa hutbom

- Mekteb , nedjeljom

- Kurs sufare za žene (arapsko pismo)

- Podne namaz nedjeljom i nako namaza zikr           i predavanje sa ženskim džematom

- Srijedom i četvrkom jacija namaz

- Petkom, subotom i nedjeljom akšam i jacija namaz

- Razni kursevi (IT, arapsko pismo, mekteb za odrasle i djecu, islamska literatura, webbdesign, datakurs,  ....)

 


UČESTVUJ U RADU KURSEVA, STECI ZNANJE I POVEĆAJ AKTIVNOSTI DŽEMATA
Hutbe:

Naši saradnici


www.izvaxjo.se       Copyright © All Rights Reserved        info@izvaxjo.se