POČETNA

OBAVIJEŠTENJE

Bismillahirrahmanirrahim

 

Elhamdulillahi rabbil alemin wessalatu wesselamu 'ala resulillah.

 

SOHBET PETKOM (12. 11. 2021)


Gospodaru, pokloni nam mudrost i udruži nas sa dobrim i čestitim robovima Tvojim!

Uzvišeni Allah kaže: „Allah ne voli da se o zlu glasno govori (ružne riječi glasno izgovaraju), izuzev onaj kome je učinjena nepravda. A Uzvišeni Allah sve čuje i sve zna.“ (En-Nisa, 148)

Ebu Bekr Es-Sidik, radijallahu anhu, je rekao: „Ljudi, ima vas koji čitate ajet: 'O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao', a mi smo čuli Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Kada ljudi vide zlo, pa ga ne promijene, ubrzo će ih Uzvišeni Allah sve obuhvatiti svojom kaznom.'“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko bude radio zlo, za to zlo će biti kažnjen na dunjaluku.“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Svakom poslaniku i svakom vladaru je Uzvišeni Allah dao dvije vrste savjetnika; savjetnike koji mu preporučuju dobro a sprečavaju ga od zla i savjetnike koji mu samo propast žele. Koga Uzvišeni Allah sačuva loših savjetnika, sačuvan je.“

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ne budite glupaci, govoreći: 'Ako ljudi budu dobri, bit ćemo i mi. A ako ljudi budu loši, bit ćemo i mi.' - nego se duhovno pripremite. Tako, ako ljudi budu dobri, budite i vi do­bri, a ako ljudi budu loši, vi nemojte biti loši!“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Pomozite svome bratu bez obzira na to je li nasilnik ili mu je učinjeno nasilje.“ Ashabi upitaše: „Shvatamo to da trebamo pomoći onome kome je nasilje učinjeno, ali kako da pomažemo nasilniku?“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Nasilniku ćeš pomoći tako što ćeš ga spriječiti u činjenju nasilja.“

PORUKA:

Hafiz Šemsuddin ez-Zehebi, rahmetullahi alejhi, je rekao: “Danas, od ono malo znanja, nije ostalo osim malo, kojeg opet nosi samo malo ljudi, a i od tih malo, malo je onih koji rade po tom znanju, kojeg je inače malo. Uzvišeni Allah nam je dovoljan i divan li je On pomagač!”

Onaj ko čini dobro, sebi ga čini i onaj ko čini zlo sebi ga čini.


Donesimo salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed!


Elhamdulillahi rabbil 'alemin 'ala kulli hal.

A K T U E L N O

OSPOSOBI DJECU ZA ŽIVOT

"Naša djeca u mektebu naučit će između ostalog i koliko je važno i kako je dobro djelo roditeljima biti dobar i poslušan. Naučit će kako je izuzetno djelo biti dobar komšija i jedni drugima da pomažemo i kako nas to u hlad ahiretski vodi, kad hlada drugog ne bude."

Dana 3.10.2018. godine imali smo u džematu posjetu predstavnika Državnog organa za pomoć vjerskim zajednicama (Myndiheten för stöd till trossamfund, raniji naziv SST). Od njih smo dobili na poklon knjigu „Islam i Sverige de första 1300 åren” autora Simon Sorgenfrei (na švedskom jeziku).

Knjigu mogu posuditi na čitanje svi članovi IZ Växjö.

  Islamska Zajednica Växjö trenutno ima  418 članova

VAKTIJA NOVEMBAR  2021.g.

za Växjö i okolinu

prikaži u PDF klikom na ovaj tekst


Takvim sa vaktijom za 2021. godinu, kao i pojedinačne mjesečne vaktije,

pogledaj niže na ovoj stranici

Dijeli ono sto ti je najdraže:

" Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago! A što god udijelili, Allah to dobro zna" (Ali-Imran 92)

O ramazanu i Noći Kadr - Sulejman Bugari

Ramazanske poruke 

Na upit nekih naših članova o statusu naše islamske zajednice, Islamska zajednica Växjö (IZV), pokušat ćemo dati pojašnjenje.


Islamska zajednica Växjö je registrovana kod švedskih vlasti, Skatteverketa, i dobila je svoj organizacioni broj (vidi dolje Org.nr), te je postala i članom „Svenska islamiska församlingar” (SIF), koja je jedna od šest državnih muslimanskih zajednica, koja okuplja lokalne islamske zajednice. Putem SIF mi u IZV ostvarujemo finansijsku pomoć u radu od švedske vlade, takozvani SST bidrag, kojeg dodjeljuje „Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund“ (SST), prevedeno „Ured za državnu pomoć vjerskim zajednicama“.

 

„Islamska zajednica Växjö“ (naša zajednica) nije ni manje ni više legalna islamska zajednica od drugih islamskih zajednica u Švedskoj. Razlika je samo u tome u koju krovnu državnu islamsku/muslimansku zajednicu su učlanjene u Švedskoj, kako bih ostvarile SST bidrag.


U Švedskoj postoji šest islamskih/muslimanskih državnih zajednica (riksorganisationer) koje primaju, i raspodjeljuju lokalnim zajednicama, finansijsku pomoć (bidrag) od Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST): Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Sveriges muslimska förbund (SMF), Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Svenska islamiska församlingarna (SIF), Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) i Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) ili na bosanskom Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj( IZBuŠ). Više o ovoj organizacionoj strukturi pogledajte na adresi: https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam_i_Sverige


Ove državne muslimanske organizacije su udružene u SMR (Sveriges muslimska råd) tj. Švedski muslimanski savjet, koji je najviša krovna organizacija (paraplyorganisation) za sve muslimane u Švedskoj.

Takvim sa vaktijom za 2021. godinu

(1442. / 1443. hidž.g.)Za Växjö, Alvestu, Emmabodu, Ljungby, Osby, Tingsryd i Älmhult možete pogledati i preuzeti u pdf formatu "Takvim sa vaktijom za 2021. godinu (1442. / 1443. hidžretsku godinu)"


 

Klikom na sliku preuzmi Takvim sa vaktijom, a mjesečne vaktije 2021. g. dolje:


Aktivnosti u džematu- Džuma-namaz sa hutbom

- Mekteb , nedjeljom

- Kurs sufare za žene (arapsko pismo)

- Podne namaz nedjeljom i nako namaza zikr           i predavanje sa ženskim džematom

- Srijedom i četvrkom jacija namaz

- Petkom, subotom i nedjeljom akšam i jacija namaz

- Razni kursevi (IT, arapsko pismo, mekteb za odrasle i djecu, islamska literatura, webbdesign, datakurs,  ....)

 


UČESTVUJ U RADU KURSEVA, STECI ZNANJE I POVEĆAJ AKTIVNOSTI DŽEMATA
Hutbe:

Naši saradnici


www.izvaxjo.se       Copyright © All Rights Reserved        info@izvaxjo.se