O NAMA

Mi, Islamska Zajednica Växjö, smo novoformirani džemat osnovan na Osnivačkoj Skupštini, 16. augusta 2015. g., u Växjö u prisustvu od 68 osoba, čemu je prethodila javna rasprava građana (Bošnjaka) održana  maja 2015. godine.


Na Osnivačkoj Skupštini usvojen je naziv džemata (Islamska Zajednica Växjö), Statut, izabran Izvršni Odbor i Reviziona komisija, te donesena Odluka o iznosu godišnje tradicionalne članarine za 2015. i 2016. godinu.


Novi džemat je registriran kod nadležnih organa Kraljevine Švedske (Skatteverket) i posjeduje organizacioni broj te su u toku prvi koraci etabliranja u ovom društvu.


Prostor u kome džemat razvija svoje aktivnosti, kako za starije tako i mlađe članove, je  iznajmljeni lokal od 70 m2 na adresi Bokelundsvägen 13A  u Växjö (preko puta BH kluba Ljiljan). Sastoji se od mesdžida i divanhane, te pratećih neophodnih prostorija.


Svakim danom u prostorijama (mesdžidu) su aktivnosti a najfrekventije je petkom, subotom i nedjeljom.


Uspješna saradnja je ostvarena sa NBV organizacijom.


Naš rad je zasnovan na principima din-islama; Kur’ana i Sunneta, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena, primjenjujući okvir ehli-sunnetskog učenja, maturidijskog akaida i hanefijskog mezheba u vršenju obreda i tumačenju islamskih načela, odlučni da se pomažemo u dobru i dobročinstvu, ne u grijehu i neprijateljstvu, da upućujemo na dobro, a odvraćamo od svakog zla.


Primarni cilj zajednice (džemata) je da se brine o vjerskim potrebama Bošnjaka i drugih naroda koji gravitiraju na području Växjö i oblasti Kronoberg a pripadaju islamu.

Džemat se bavi poučavanjem mladih osnovama islama, obavljanjem redovnih propisanih namaza u džematu, organiziranjem izleta, edukativnih tribina, kurseva, saradnji i druženju sa drugim džematima, međureligiskim susretima i sl.


IZV  okuplja članove, koji su ponajviše Bošnjaci, iz Växjö i okolnih mjesta i trenutno ima  418  članova.


U naš džemat su dobro došli svi članovi (neovisno o nacionalnoj pripadnost) iz cijele Švedske te u tome nema geografskih ograničenja.




www.izvaxjo.se       Copyright © All Rights Reserved        info@izvaxjo.se